Kengetallen

Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:

Stand voorziening 31-12-2018

Besteed jaarbudget

Gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

2.523

523

800

n.v.t

Wegen

n.v.t.

4.700

n.v.t

n.v.t

Speelplaatsen

n.v.t.

65

n.v.t

n.v.t

Openbaar groen

n.v.t.

2.790

n.v.t

n.v.t

898

Riolering

30

3.412

1.164

n.v.t

Afval

239

2.943

n.v.t

n.v.t

Begraafplaatsen

n.v.t.

464

n.v.t

n.v.t

Materieel

n.v.t.

695

n.v.t

n.v.t

Totalen

2.792

15.593

1.964

-

898