Onderhoud afval

Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern ondergrondse containers. Hiervoor doen wij jaarlijks investeringen in de openbare ruimte.

Stand van zaken onderhoud

Nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen vinden plaats op basis van de planning in het Grondstoffenplan 2017-2020. De kapitaallasten daarvan dekken wij uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

  • Overeenkomstig het Grondstoffenplan verplaatsten wij in 2018 het milieuparkje in Achter-Drempt en breidden dit uit met ondergrondse containers voor luiers en restafval.
  • Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor het uitbreiden van ondergrondse restafvalcontainers in de wijken voor het vrijwillig omgekeerd inzamelen en het verplaatsen van het milieupark in Voor-Drempt. De uitvoering hiervan staat gepland in het voorjaar van 2019. Hiermee ronden wij de investeringen uit het Grondstoffenplan af.

Financiën

De werkzaamheden zijn binnen de beschikbare investeringsbudgetten uitgevoerd.