Onderhoud begraafplaatsen

Wij voerden het onderhoud van de 5 begraafplaatsen uit volgens het Beheerplan begraafplaatsen Bronckhorst 2007. Voor het onderhoud zetten wij het Maatjesteam van het cluster Buiten in.

Relevante ontwikkelingen

  • Continu zoeken we naar mogelijkheden voor duurzaam kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen. Hiervoor voerden wij communicatie-acties uit voor betere bekendheid en participatieve onderhoudsvormen.
  • Door de lange periode van droogte ontstond er veel schade aan beplantingen op de begraafplaatsen. Vervanging van deze beplantingen voerden wij binnen het reguliere budget uit.
  • De begraafplaatsbeheerder begeleidde weer enkele excursies op de begraafplaats Vorden.
  • Op de begraafplaats Vorden richtten wij de beplanting van het urnenveld in.

Financiën

Het onderhoud voerden we binnen de beschikbare budgetten uit.