Onderhoud gebouwen

De gemeentelijke gebouwen zijn als volgt onderverdeeld:

 • Brandweergarages (deelprogramma 2B)
 • Woningen (deelprogramma 2A)
 • Bibliotheken, gymzalen, sporthallen en overige gebouwen (deelprogramma 2B)
 • Peuterspeelzalen (deelprogramma 2B)
 • Begraafplaatsopstallen (deelprogramma 2B)
 • Gemeentehuis (Overhead) en gemeentewerven (deelprogramma 2B)
 • Vrijgekomen accommodaties, met name voormalige schoolgebouwen (verschillend)

Stand van zaken onderhoud

De 40 gebouwen verkeren in een redelijke tot goede staat.

Relevante ontwikkelingen

 • Eind 2018 brachten we de onderhoudstoestand van onze gebouwen opnieuw in kaart. De planperiode loopt van 2019 t/m 2048.
 • We richtten de locaties van de gesloopte brandweerkazerne in Hengelo en het café Halfweg in Zelhem in, tot respectievelijk parkeren/groen en parkeerplaats ijsvereniging.
 • We sloopten de Schildersoordschool aan de Frans Halsstraat in Zelhem. Hier ontwikkelen we CPO- jongerenwoningen.
 • We kochten het Union gebouw aan de Hummeloseweg om het teveel aan maatschappelijk vastgoed te verminderen.
 • We droegen de voormalige St. Joannesschool in Steenderen, na een periode van tijdelijk beheer, over aan de plaatselijke stichting De Kei.
 • De woning aan de Dorpsstraat in Steenderen maakten we gereed voor verkoop.
 • De scholen De Bongerd in Hoog Keppel, De Vordering in Vorden en De Mammoet in Velswijk kwamen na de zomer 2018 vrij en gaven we in tijdelijk beheer.

Financiën

We voerden het onderhoud in 2018 volgens planning uit en bekostigden dit uit de Egalisatievoorziening onderhoud gebouwen.