Onderhoud groen

  • Het Groenstructuurplan is ons kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen onderhouden we op drie verschillende kwaliteitsniveaus: accent, efficiënt en natuurlijk.
  • Het bomenbeleidsplan geeft ons richtlijnen voor het behoud, het beheer en het omvormen van het huidige bomenbestand.

Stand van zaken onderhoud

We onderhouden het groen binnen de gestelde kaders van het Groenstructuurplan. Voor twee derde deel door de eigen dienst en de rest door een marktpartij. De gemeente zet hierbij, net als de marktpartij, mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Relevante ontwikkelingen

  • In goed overleg met de Dorpsraad Drempt legden wij een nieuwe inrichting van de infra aan en ontwierpen wij het groen. De werkzaamheden ronden wij voor de zomer van 2019 af. We sloten voor het onderhoud van het groen participatie-contracten af.
  • Vanaf 2018 verzorgt een bomenteam het onderhoud aan onze bomen volgens het beheerplan bomen.
  • Het herstelplan bomen is in uitvoering. We ronden de achterstallige bomensnoei in 2019 af. We bereidden diverse herstelprojecten voor en we startten met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de dunningen. Deze voeren we eind 2019 uit.
  • In 2018 namen we deel aan de competitie voor groenste dorp van het jaar. De ‘Entente Florale’. We bereikten een mooie tweede plaats met een certificaat "Bijzondere Waardering voor Communicatie en Participatie". De jury kende de bijzondere waardering toe vanwege de natuurlijke wijze waarop wij de inwoners weten te inspireren en te verbinden.
  • We rondden de herinrichting van de Baakse beek in Vorden af.

Financiën

Voor het herstelplan bomen is voor de periode 2018 t/m 2020 € 1.000.000 beschikbaar en voor het beheer van de bomen € 100.000 per jaar vanaf 2018.