Onderhoud speelplaatsen

Het Speelruimteplan Bronckhorst maakt op basis van demografische ontwikkelingen keuzes om het aantal speelplekken en speeltoestellen te verminderen. Uitgangspunt hierbij is passende, goed verdeelde en aantrekkelijke speelruimte voor de Bronckhorster jeugd.

Stand van zaken onderhoud

Vrijkomende speeltoestellen van goede kwaliteit gebruiken we om speeltoestellen op andere (blijvende) speelplekken te vervangen.

Relevante ontwikkelingen

  • Door de hele gemeente heen zijn speeltoestellen onderhouden en gerepareerd, zodat ze aan de veiligheidseisen blijven voldoen.
  • In Zelhem, Halle, Baak en Toldijk zijn, in overleg met de omwonenden en kinderen, speelplekken opgeknapt en verbeterd.
  • In Zelhem hebben we het speelruimteplan uitgevoerd en afgerond. Veel speeltuinen die we zouden verwijderen, zijn door de buurt geadopteerd. De overige speeltuinen richtten wij in als natuurlijke speelplek. Ook zijn drie speeltuinen door ons opgeknapt en verbeterd.
  • In Hengelo maakten wij samen met inwoners plannen over de uitvoering van het speelruimteplan. Wij vormen twee speeltuinen om naar een natuurlijk speelplek. Een aantal speeltuinen verdwijnt of knappen we op. In overleg met omwonenden en kinderen voeren we dit in 2019 uit.

Financiën

Uitvoering van het speelruimteplan en het beheer en onderhoud van de speeltoestellen paste binnen het budget.