Onderhoud wegen

In het geautomatiseerde wegbeheerssysteem staan al onze verharde wegen. Dit systeem geeft een meerjarenonderhoudsplanning. De totale lengte van de gemeentelijke wegen is 876 km. Hiervan bestaat 499 km uit asfalt, 4 km uit betonwegen, 167 km uit klinkers en 206 km aan zandwegen.

Stand van zaken onderhoud

Urgent onderhoud voeren we op de meest efficiënte wijze uit. Met het aanbrengen van slijtlagen in plaats van nieuwe asfaltlagen kunnen we meer asfaltwegen onderhouden, maar is de houdbaarheid daarvan ook korter.

Verkeersgevaarlijke situaties verhelpen we zo spoedig mogelijk. We constateren de laatste jaren een flinke toename van wortelopdruk op de wegen en de trottoirs. De meest extreme situaties verhelpen we, maar niet alles is te verhelpen met het beschikbare budget waardoor de kans op schadeclaims groter wordt.

Relevante ontwikkelingen

  • In 2018 startten we met risico gestuurd beheer voor wegenonderhoud. Hierbij inventariseerden wij alles. In 2019 maken wij een plan op basis van assetmanagement.
  • In 2018 zetten we de extra middelen "Terugbrengen achterstallig onderhoud" in. Dit naar aanleiding van veel meldingen over slechte klinkerverhardingen.

Financiën

Het normale onderhoud voerden we binnen de budgetten uit.