iconStichtingen en verenigingen

Naast de gemeenschappelijke regelingen en deelname in bedrijven zijn er nog andere rechtsvormen waarin we participeren. Deelname vindt zowel plaats in bestuurlijke als in financiële zin, maar er is geen wettelijke grondslag voor deelname.

Stichting Achterhoek Toerisme (StAT)

Programma

3A Economie

Vestigingsplaats

Borculo

Doelstelling en belang

Uitbouwen van de marktpositie van de toeristisch-recreatieve sector in de Achterhoek om maximaal rendement te halen uit de werkgelegenheids- en bestedingseffecten voor de regio in zijn algemeen en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven in het bijzonder.

Partijen

11 Achterhoekse gemeenten

Vertegenwoordiging

Vanuit Bronckhorst geen. Het bestuur bestaat uit twee afgevaardigden vanuit de gemeenten en drie afgevaardigden van Vrijetijd Ondernemers Achterhoek (VOA).

Risico's

-

Onderwerpen

Uitvoering strategische visie 2017 - 2021 met als speerpunten: online en offline marketing en de ontwikkeling van een kennisprogramma.

Rapportages

Begroting, activiteitenplan en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners en aantal overnachtingen

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

111.922

114.509

116.548

Bijdrage per inwoner

3,07

3,16

3,21

Eigen vermogen

NB

NB

NB

Vreemd vermogen

NB

NB

NB

Resultaat

-88.422

NB

NB

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gemeenten collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken.

Partijen

Alle 355 (per 1-1-2019) Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius, Aruba en enkele tientallen gewesten lid.

Vertegenwoordiging

Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG. Wethouder P.L.P.S. Hofman neemt deel in de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM)

Risico's

-

Onderwerpen

Uitvoeren verenigingsstrategie "De gemeente 2020" en uitvoering Fonds Gezamenlijke gemeentelijke Uitvoering.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Gewogen inwonerbijdrage

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

49.987

50.019

49.987

Bijdrage per inwoner

1,37

1,38

1,38

Eigen vermogen

64.289.000

NB

NB

Vreemd vermogen

65.111.000

NB

NB

Resultaat

1.241.000

NB

NB

Euregio

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Gronau (Dld)

Doelstelling en belang

De sterke deelregio’s moeten tot “één” verzorgingsgebied samengroeien, tot een geïntegreerde en sterke regio om te leven en te werken.
Een regio waarin de grens geen scheidende en belemmerende effecten meer heeft. Het gaat erom, de economische kracht en de levenskwaliteit in de regio te verhogen en de integratie van het gebied verder te verbeteren.

Partijen

Gemeenten in Nederland (Regio Achterhoek en Regio Twente, gemeenten Ommen, Hardenberg en Coevorden) en Duitsland (gemeenten uit Nedersaksen en Noordrijn – Westfalen).

Vertegenwoordiging

De Euregioraad kent in totaal 84 leden. Voor Bronckhorst zijn 2 leden beschikbaar: Wethouder W.W. Buunk en raadslid A. Peppelman

Risico's

-

Onderwerpen

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

10.588

10.588

10.559

Bijdrage per inwoner

0,29

0,29

0,29

Eigen vermogen

1.346.165

1.381.614

1.607.266

Vreemd vermogen

47.295.495

NB

32.244.155

Resultaat

38.469

35.449

272.822