iconInleiding

In deze paragraaf beschrijven we hoe we omgaan met interne en externe risico's. Deze risico's gelden voor iedere gemeente. Daarom stellen we doorlopend beheersmaatregelen in.
We kennen financiële risico's en imago risico's. Onvoorziene financiële tegenvallers, door teleurstellende economische ontwikkelingen of wetswijzigingen, zijn voorbeelden van financiële risico's. Bij imago risico's valt te denken aan het niet behalen van voorgenomen beleidsdoelstellingen. Dit kan het imago van de gemeente en haar bestuurders beschadigen.

Met risicomanagement maken we de risico's die van invloed zijn beheersbaar. We hebben steeds meer inzicht in de risico's die wij lopen. We nemen hierdoor steeds beter verantwoorde besluiten.

Om weerstand te bieden aan (financiële) risico's, heeft de gemeente weerstandscapaciteit opgebouwd. Deze bestaat uit een deel van de algemene reserve dat kan worden aangewend in het geval dat een risico zich openbaart. Dit gedeelte van de algemene reserve is niet vrij besteedbaar.

In 2018 is de behoefte aan weerstandscapaciteit teruggebracht. We leggen in deze paragraaf de relatie tussen het benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare capaciteit (ratio weerstandsvermogen).

In 2018 stonden 15 belangrijke risico's centraal. In verband met de actualisering van deze risico's en de invoering van beheersmaatregelen heeft er een verschuiving plaatsgevonden binnen deze top 15.