Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat uit alle financiële middelen die de gemeente daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's af te dekken. Die weerstandscapaciteit bestaat uit een structureel deel (jaarlijks opnieuw beschikbaar) en een incidenteel deel (éénmalig beschikbaar).

Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit

Structureel

Incidenteel

Totaal

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve

11.500

11.500

berekening

Norm artikel 12 gemeente (Algemene uitkering)

9.966

OZB opbrengst

7.289

Onbenutte belastingcapaciteit

2.677

2.677

2.677

Post onvoorzien

128

128

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

2.805

11.500

14.305