Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Op basis van de hiervoor genoemde risico's voerden we een risicosimulatie uit. Dat doen we omdat we niet het totale risicobedrag (€ 14,1 miljoen) hoeven te reserveren. Niet alle risico's vinden plaats, ook niet in de vooraf beoordeelde mate.

Uit de risicosimulatie blijkt dat we een weerstandscapaciteit nodig hebben van ongeveer € 4 miljoen (2017: ong. € 5 miljoen). Dit kunnen we met 90% zekerheid zeggen.

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet een relatie worden gelegd tussen de financieel beoordeelde risico's (dit is het benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen weer.

Weerstandsnorm:

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

Uitstekend

B

1.4-2.0

Ruim voldoende

C

1.0-1.4

Voldoende

D

0.8-1.0

Matig

E

0.6-0.8

Onvoldoende

F

<0.6

Ruim onvoldoende

We drukken het weerstandsvermogen uit in een ratio. We hanteren als ondergrens een ratio van 1,2. De ratio weerstandsvermogen komt, onder andere door de beheersmaatregelen in 2018, uit op 3,63 (2017: 2,38). Door de actualisatie is de benodigde weerstandscapaciteit in 2018 afgenomen en blijft de ratio 'uitstekend'.