iconAlgemeen

Missie

We streven ernaar dat alle inwoners (met of zonder beperking) meedoen en dat zoveel mogelijk doen binnen de "reguliere" voorzieningen. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl, onderdeel daarvan is ook ‘meedoen’. Een deel van de inwoners heeft op enig moment meer nodig, zoals begeleiding en ondersteuning, om mee te blijven doen en de regie op het eigen leven te houden. Voor een kleine groep is dit niet voldoende. Zij hebben intensievere vormen van ondersteuning nodig. De grootste uitdaging op dit terrein is de versterking van inwoners zelf door preventie en de inzet van algemeen toegankelijke voorzieningen. Op die manier wil Bronckhorst zorgen dat inwoners zo min mogelijk een beroep hoeven doen op specialistische voorzieningen en zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden.

Kaderstellende beleidsnota's 

Maatschappelijke doelen

In het beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018 zijn de volgende drie maatschappelijke doelen opgenomen:

  • Inwoners voelen zich gezond en zijn zelfredzaam
  • Inwoners doen actief mee in de samenleving
  • Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau

Deelprogramma's

1A Vitale inwoners en samenleving

1B Toegang tot passende voorzieningen

1C Individuele voorzieningen