iconDeelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Dhr. J.H. van Cranenburgh

Maatschappelijke doelen

 1. Inwoners voelen zich gezond en zelfredzaam
 2. Inwoners doen actief mee in de samenleving

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

Met het project 'Lekker bezig!' wordt samen met inwoners, professionals, verenigingen en het bedrijfsleven een aanpak voor een gezonde leefstijl ontwikkeld en uitgevoerd

 • Samen met de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- Oost Gelderland (GGD NOG), Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, inwoners en (zorg) professionals ontwikkelden we een aanpak waarmee het percentage volwassenen met een gezond gewicht toeneemt.
 • In 2018 werkten wij aan de borging van de activiteiten van het project in Zelhem, aan de uitbreiding van het project in de kern Hengelo en aan het verstevigen van het netwerk van betrokken (zorg)professionals.
 • De GGD monitort alle activiteiten rondom het project. Ze voert een effectevaluatie uit, om te onderzoeken welke specifieke interventies werken in de aanpak van overgewicht. De GGD monitort ook de voortgang van het proces van de projectorganisatie.
 • We werkten aan een handboek dat we gebruiken voor het overdragen van de methodiek naar andere kernen en andere plattelandsgemeenten.

Het aanbod aan mantelzorgondersteuning sluit aan op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers

 • Sinds 2018 zorgen onze sociale teams voor informatievoorziening, advies en de toegang tot ondersteuning aan mantelzorgers. Er heeft onder andere een expertiseoverdracht plaatsgevonden door de mantelzorgconsulent van het VIT.
 • Iedere consulent heeft (tijdens keukentafelgesprekken) specifieke aandacht voor de situatie van de mantelzorger(s). In het sociaal team zijn er medewerkers met gespecialiseerde kennis over de ondersteuning van mantelzorgers. Bij de ondersteuning staat maatwerk en het voorkomen van overbelasting centraal.
 • De sociaal consulenten met specifieke kennis over de ondersteuning aan mantelzorgers, organiseerden diverse activiteiten, zoals informatiebijeenkomsten over verschillende thema's waar mantelzorgers mee te maken hebben. Het doel is om mantelzorgers te ondersteunen en te informeren, zodat ze hun mantelzorgtaken goed kunnen vervullen.
 • Er zijn 331 mantelzorgers die zich hebben geregistreerd als mantelzorger. Deze mantelzorgers zijn in beeld bij elk sociaal team. Er was in 2018 ook aandacht voor de jonge mantelzorgers vanwege de kwetsbaarheid van deze jongeren. Om deze jongeren in beeld te krijgen is onder andere voorlichting gegeven op scholen door de sociaal consulent met gespecialiseerde kennis over de ondersteuning aan mantelzorgers. Van de geregistreerde mantelzorgers zijn er 9 jonge mantelzorgers. Ook in 2019 blijft er aandacht voor jonge mantelzorgers.
 • Wij ondersteunden mantelzorgers naar behoefte. Onder andere via onderstaande voorzieningen.

Mantelzorgvoorzieningen 2018

Aantal

Respijtarrangementen

13

Bezoekers mantelzorgverwendag

135

Mantelzorgwaardering

726

Training voor mantelzorgers

8

Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

44

Themabijeenkomsten voor vrijwilligers

30

 • Een andere vorm van mantelzorgondersteuning is het inzetten van kortdurend verblijf en/of dagbesteding voor de naaste. Hierdoor wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast. In 2018 nam het aantal voorzieningen kortdurend verblijf wel toe, maar het aantal gebruikers niet. Dit betekent dat de zorg voor de naaste vaker tijdelijk van de mantelzorger is overgenomen.

Alcoholmatiging

 • We willen inwoners bewust maken van de risico's van alcoholgebruik (ook voor hun kinderen). Vanuit deze doelstelling ondernamen we in 2018 een aantal preventieve acties. We deden mee aan de NIX18 campagne van de GGD, we schreven alle ouders van 12-jarige kinderen aan over hoe om te gaan met alcohol en we schreven jongeren aan over deelname aan IkPas (30/40 dagen geen alcohol).
 • We volgen de gegevens over alcoholgebruik ook via de onderzoeken van de GGD. Het eerst- volgende onderzoek is in 2019, waarbij de GGD onderzoek doet bij jongeren in het voortgezet onderwijs over gezondheid en leefstijl. Een jaar later volgt het onderzoek onder volwassenen en ouderen.
 • In 2018 maakten combinatiefunctionarissen het matigen van het alcoholgebruik bij (sport)verenigingen bespreekbaar.
 • We voerden controles uit bij horecagelegenheden en evenementen om zicht te krijgen op het bezitten, verstrekken en consumeren van alcohol door minderjarigen (onder de 18 jaar). Deze horecagelegenheden en evenementen worden onaangekondigd en anoniem bezocht door toezichthouders van het cluster Toezicht en handhaving.

Special Olympics

 • In 2018 ondersteunden wij actief de regionale organisatie van de landelijke Special Olympics. Aan de spelen namen in totaal 2.091 sporters deel, waarvan 60 uit Bronckhorst. We zorgden voor verbinding tussen enkele Bronckhorster verenigingen, die de handen ineen sloegen om zich in te zetten voor sporters met een handicap. Golfbaan ’t Zelle Hengelo en Badminton Club Steenderen waren speellocaties in Bronckhorst. De Special Olympics geven inzicht in hoe we inclusieve sport mogelijk kunnen maken. Zie voor meer informatie www.specialolympics2018.nl