iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Bestuurlijke trekker:

Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijke doelen

 • Een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat en bedrijfsleven in Bronckhorst en de Achterhoek
 • Bronckhorst en de Achterhoek zijn een kansrijke en aantrekkelijke gemeente en regio om in te werken
 • De winkelkernen in Bronckhorst zijn vitaal

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

Economische agenda Bronckhorst

 • Samen met de bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen geven wij de economische agenda voor Bronckhorst vorm. We zijn in 2018 gestart met de uitwerking van de agenda. In het 1e kwartaal van 2019 wordt deze definitief. Op basis van de agenda kan het college prioriteiten en aandachtspunten benoemen en samen met het bedrijfsleven uitwerken.

Verduurzaming van de economie

 • In Vorden startten wij het project 'Versterking samenwerking en verduurzaming bedrijventerrein 't Werkveld'. Op het Industriepark Zelhem startten wij eerder een gelijksoortig project.
  Het thema ‘circulaire economie’ maakt integraal onderdeel uit van de beide projecten.

Vitale kernen

 • In Hengelo, Zelhem en Steenderen stelden werkgroepen een eerste toekomstvisie voor hun kern op. In Vorden zijn de belangrijkste opgaven in beeld gebracht. Alle kernen maakten een aanzet voor acties en projecten voor de korte termijn. Elke kern heeft daarbij zijn eigen identiteit en werkwijze. Bij het opstellen van de visies en de projecten zijn de dorpsgenoten nauw betrokken.
 • Bij het uitwerken van de vervolgstappen in het proces en het bepalen van de inhoudelijke richting, overlegden we intensief met de werkgroepen. Belangrijke stappen zijn gezet.
 • In 2019 maken we nadere afspraken met de werkgroepen over de te ondernemen acties. Met deze afspraken gegeven we gehoor aan de oproep van de gezamenlijke werkgroepen die zij hebben gedaan via het manifest van begin 2018: "Neem kernen serieus en continueer en versterk de ingeslagen weg".

Accounthouderschap voor ondernemers

 • In 2018 startten wij met het invoeren van het Accounthouderschap voor het bedrijfsleven. De Accounthouder is relatiebeheerder. Hij/zij zoekt proactief contact met ondernemers en krijgt zo inzicht in wat de ondernemers bezig houdt en hoe de gemeente daar op kan inspelen.

Wandelgemeente van het jaar

 • Bronckhorst werd in 2018 door wandelkrant 'te voet' uitgeroepen tot 'wandelgemeente van het jaar'. We hebben deze titel uitgebreid gepromoot. Bronckhorst behoudt de titel tot en met mei 2019.
  De regiocoördinator ontwikkelde samen met de gemeente Bronckhorst een gratis wandelgidsje met 5 wandelroutes. We maakten samen met de ondernemers een brochure met diverse arrangementen en aanbiedingen langs de verschillende wandelroutes. Landelijke- en lokale media besteedden aandacht aan de titel; zoals de Telegraaf, dagblad van het Noorden, wandelkrant 'te voet' en het Contact.

Samenwerking West-Achterhoek bedrijventerreinen

 • Sinds 2010 werken we samen met de gemeenten Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek aan de ontwikkeling en verkoop van 2 regionale bedrijventerreinen (A18 en DocksNLD). De kavelverkoop van het A18 bedrijvenpark is toegenomen. Alle kavels van DocksNLD gaven we in optie. Ook pakten we de herstructurering en revitalisering van de lokale bedrijventerreinen op. Deze zijn in 2018 afgerond.