iconAlgemeen

Missie

We willen voortvarendheid, openheid en ambitie uitstralen. We staan open voor experimenten, proeftuinen en initiatieven uit de samenleving. Aandacht en ruimte om elkaar te ontmoeten,
bereikbaar zijn en goede spreiding van voorzieningen staan centraal. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor vraagstukken op verschillende niveaus (van wijk- tot regionaal niveau).
Daarbij is de insteek ‘lokaal doen wat lokaal kan’ en ‘regionaal daar waar het slimmer is’.

Kaderstellende beleidsnota's

Deelprogramma's

4A Besturen