Verklaring bestuur

De programmaverantwoording en de paragrafen zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en geven een reëel beeld van het gevoerde beheer en beleid over 2018. Overschrijdingen van binnen de programma's beschikbaar gestelde middelen zijn, tenzij anders vermeld, gedaan binnen het door de raad uitgezette beleid.

Hengelo Gld, 23 april 2019

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris,

de burgemeester,

Dhr. B.J. Drewes

Mw. M. Besselink