iconBorg- en garantstellingen

Gewaarborgde geldleningen

1-1-2019

31-12-2019

Oorspronkelijk leningbedrag

rente %

looptijd

eind-datum

Vitens

187

185

Voetbalvereniging HC'03

72

66

125

3,900%

20 jaar

14-09-32

Saldo

259

251

Gegarandeerde geldleningen via het WSW

1-1-2019

31-12-2019

Oorspronkelijk leningbedrag

rente %

looptijd

eind-datum

(garantstelling indirect voor 50%)

Stichting HABION

13.000

13.000

13.000

2,515%

30 jaar

02-05-43

ProWonen

10.000

10.000

10.000

3,735%

19 jaar

01-03-25

ProWonen

10.000

-

10.000

4,795%

10 jaar

03-06-19

ProWonen

10.000

10.000

10.000

3,990%

11 jaar

03-02-20

ProWonen

10.000

10.000

10.000

3,540%

11 jaar

28-06-21

ProWonen

15.000

15.000

15.000

3,830%

20 jaar

02-05-32

ProWonen

-

5.000

5.000

1,199%

20 jaar

31-05-39

ProWonen

262

242

805

3,540%

44 jaar

03-01-31

Sité Woondiensten

188

178

307

4,390%

34 jaar

01-06-32

Sité Woondiensten

153

143

261

4,570%

32 jaar

01-02-30

Sité Woondiensten

892

892

892

4,690%

32 jaar

01-08-30

Sité Woondiensten

3.500

3.500

3.500

4,100%

11 jaar

29-12-21

Sité Woondiensten

3.500

3.500

3.500

4,250%

12 jaar

29-12-22

Saldo

76.495

71.455

Borgstelling hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren door het HVO

1-1-2019

31-12-2019

Oorspronkelijk

14 ambtenaren

1.865

1.530

2.078

In de balans opgenomen:

2018

2019

Gewaarborgde geldleningen

259

251

Gegarandeerde geldleningen via het WSW 50%

38.247

35.728

Hypothecaire geldleningen ambtenaren

1.865

1.530

Totaal

40.371

37.508