1B Toegang tot passende voorzieningen

V_1B TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

6-2_ Wijkteams

Totaal lasten (4)

1.562

687

-1.803

1.526

Totaal baten (8)

53

-

-

13

Saldo

-1.509

-687

1.803

-1.513

Totaal deelprogramma 1B

-1.509

-687

1.803

-1.513