1C Individuele voorzieningen

V_1C INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

6-3_ Inkomensregelingen

Totaal lasten (4)

6.297

7.388

6.614

6.052

Totaal baten (8)

5.903

5.559

5.051

4.903

Saldo

-394

-1.829

-1.563

-1.149

6-4_ Begeleide participatie

Totaal lasten (4)

4.766

4.763

4.860

4.880

Totaal baten (8)

19

-

81

54

Saldo

-4.747

-4.763

-4.779

-4.826

6-5_ Arbeidsparticipatie

Totaal lasten (4)

1.173

308

1.080

1.185

Totaal baten (8)

-

33

11

2

Saldo

-1.173

-275

-1.070

-1.183

6-6_ Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal lasten (4)

1.249

1.214

1.301

1.291

Totaal baten (8)

30

15

12

13

Saldo

-1.218

-1.199

-1.288

-1.278

6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+

Totaal lasten (4)

7.716

7.866

8.853

8.680

Totaal baten (8)

783

386

654

613

Saldo

-6.933

-7.480

-8.198

-8.068

6-72_ Maatwerk dienstverlening 18-

Totaal lasten (4)

7.870

5.342

8.800

9.789

Totaal baten (8)

7

5

10

12

Saldo

-7.863

-5.337

-8.790

-9.776

6-81_ Geëscaleerde zorg 18+

Totaal lasten (4)

53

51

51

53

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-53

-51

-51

-53

6-82_ Geëscaleerde zorg 18-

Totaal lasten (4)

751

728

810

895

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-751

-728

-810

-895

Totaal deelprogramma 1C

-23.133

-21.662

-26.549

-27.228