2A Passend wonen

V_2A PASSEND WONEN

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr,terreinen)

Totaal lasten (4)

20

92

180

-364

Totaal baten (8)

93

12

12

-244

Saldo

73

-80

-168

120

8-3_ Wonen en bouwen

Totaal lasten (4)

1.250

1.140

2.433

1.953

Totaal baten (8)

739

631

1.496

1.157

Saldo

-511

-509

-937

-796

Totaal deelprogramma 2A

-438

-589

-1.105

-677