2B Aantrekkelijke leefomgeving

V_2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal lasten (4)

461

377

465

570

Totaal baten (8)

378

118

178

278

Saldo

-82

-260

-287

-293

1-1_ Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten (4)

2.523

2.294

2.652

2.636

Totaal baten (8)

-

-

27

29

Saldo

-2.523

-2.294

-2.625

-2.607

1-2_ Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten (4)

601

554

868

836

Totaal baten (8)

-56

-

20

41

Saldo

-657

-554

-848

-794

2-1_ Verkeer en vervoer

Totaal lasten (4)

4.700

4.465

4.567

4.227

Totaal baten (8)

219

137

435

537

Saldo

-4.480

-4.328

-4.132

-3.690

2-2_ Parkeren

Totaal lasten (4)

23

26

23

24

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-23

-26

-23

-24

2-5_ Openbaar vervoer

Totaal lasten (4)

41

32

32

37

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-41

-32

-32

-37

4-1_ Openbaar basisonderwijs

Totaal lasten (4)

43

44

43

43

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-43

-44

-43

-43

4-2_ Onderwijshuisvesting

Totaal lasten (4)

1.439

1.456

1.592

1.413

Totaal baten (8)

16

79

36

57

Saldo

-1.423

-1.377

-1.555

-1.357

4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal lasten (4)

1.225

1.319

1.418

1.482

Totaal baten (8)

51

59

150

90

Saldo

-1.174

-1.260

-1.268

-1.392

5-1_ Sportbeleid en activering

Totaal lasten (4)

277

272

256

314

Totaal baten (8)

-

-

-

44

Saldo

-277

-272

-256

-270

5-2_ Sportaccommodaties

Totaal lasten (4)

1.039

1.079

1.083

1.111

Totaal baten (8)

318

304

304

327

Saldo

-722

-775

-778

-783

5-3_ Cultuur-presentatie,productie,particip

Totaal lasten (4)

173

175

229

216

Totaal baten (8)

-

-

-

32

Saldo

-173

-175

-229

-184

5-4_ Musea

Totaal lasten (4)

15

16

16

16

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-15

-16

-16

-16

5-5_ Cultureel erfgoed

Totaal lasten (4)

637

447

472

476

Totaal baten (8)

97

-

44

24

Saldo

-540

-447

-428

-452

5-6_ Media

Totaal lasten (4)

907

688

1.059

888

Totaal baten (8)

90

101

90

90

Saldo

-817

-587

-969

-798

5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Totaal lasten (4)

2.790

2.827

3.694

3.344

Totaal baten (8)

178

16

137

103

Saldo

-2.612

-2.812

-3.558

-3.241

7-2_ Riolering

Totaal lasten (4)

3.412

3.502

3.482

3.302

Totaal baten (8)

4.388

4.454

4.454

4.528

Saldo

976

952

971

1.226

7-5_ Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten (4)

464

480

451

432

Totaal baten (8)

475

483

483

465

Saldo

11

3

31

34

8-1_ Ruimtelijke ordening

Totaal lasten (4)

1.684

1.788

2.098

2.013

Totaal baten (8)

125

167

147

162

Saldo

-1.559

-1.620

-1.951

-1.851

Totaal deelprogramma 2B

-16.175

-15.924

-17.998

-16.573