3A Economie

V_3A ECONOMIE

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

3-1_ Economische ontwikkeling

Totaal lasten (4)

518

639

807

-158

Totaal baten (8)

175

-

25

2

Saldo

-343

-639

-782

161

3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal lasten (4)

245

68

210

722

Totaal baten (8)

533

-

125

411

Saldo

287

-68

-85

-312

3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal lasten (4)

63

80

78

80

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-63

-80

-78

-80

3-4_ Economische promotie

Totaal lasten (4)

308

268

428

412

Totaal baten (8)

8

14

14

8

Saldo

-300

-254

-414

-404

Totaal deelprogramma 3A

-418

-1.041

-1.360

-634