4A Besturen

V_4A BESTUREN

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-1G_ Bestuur - griffie

Totaal lasten (4)

805

746

828

850

Totaal baten (8)

11

-

-

-

Saldo

-794

-746

-828

-849

0-1OV_ Bestuur - overig

Totaal lasten (4)

1.879

940

1.039

1.858

Totaal baten (8)

-

-

-

31

Saldo

-1.879

-940

-1.039

-1.827

0-2_ Burgerzaken

Totaal lasten (4)

1.352

1.334

1.327

1.316

Totaal baten (8)

666

632

517

454

Saldo

-686

-702

-811

-863

Totaal deelprogramma 4A

-3.358

-2.388

-2.677

-3.539