Algemene dekkingsmiddelen

AD_DIV Dividenden

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-5D_ Treasury, dividenden

Totaal lasten (4)

-

4

-

-

Totaal baten (8)

615

457

818

818

Saldo

615

453

818

818

AD_RENTE Saldo financieringsfunctie rente

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-5R_ Treasury, rente

Totaal lasten (4)

869

800

806

824

Totaal baten (8)

882

1.118

830

821

Saldo

14

318

25

-3

AD_LOKHEF Lokale heffingen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-61_ OZB woningen

Totaal lasten (4)

412

308

308

315

Totaal baten (8)

4.840

4.946

5.029

5.022

Saldo

4.428

4.638

4.721

4.707

0-62_ OZB niet-woningen

Totaal lasten (4)

188

217

217

206

Totaal baten (8)

2.449

2.483

2.526

2.530

Saldo

2.260

2.266

2.309

2.324

0-64_ Belastingen overig

Totaal lasten (4)

121

157

114

114

Totaal baten (8)

368

354

443

469

Saldo

247

196

329

355

Saldo

6.936

7.100

7.359

7.386

AD_AU Algemene uitkering

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-7_ Algemene uitkering ov.uitk.Gemeentefonds

Totaal lasten (4)

-

-

-

-

Totaal baten (8)

47.266

49.122

50.395

50.696

Saldo

47.266

49.122

50.395

50.696

AD_OV Overige algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-8_ Overige baten en lasten

Totaal lasten (4)

114

1.928

-566

-498

Totaal baten (8)

279

-

5

222

Saldo

165

-1.928

572

721

MR_R Stortingen en onttrekkingen reserves

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-10_ Mutaties reserves

Totaal lasten (4)

385

-

25

25

Totaal baten (8)

1.959

579

2.803

2.948

Saldo

1.574

579

2.778

2.923