Overhead

AD_OVERH Overhead

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

0-4ALG_ Overhead - algemeen

Totaal lasten (4)

5.066

4.745

5.138

5.161

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-5.066

-4.745

-5.138

-5.161

0-4COM_ Overhead - communicatie

Totaal lasten (4)

52

55

55

49

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-52

-55

-55

-49

0-4FAC_ Overhead - facilitair

Totaal lasten (4)

1.886

2.020

1.875

1.859

Totaal baten (8)

237

206

191

198

Saldo

-1.649

-1.814

-1.684

-1.661

0-4FIN_ Overhead - financiën

Totaal lasten (4)

7

8

8

7

Totaal baten (8)

-

5

-

-

Saldo

-7

-3

-8

-7

0-4ICT_ Overhead - ict

Totaal lasten (4)

984

1.102

1.725

1.872

Totaal baten (8)

-

-

-

10

Saldo

-984

-1.102

-1.725

-1.862

0-4JUR_ Overhead - juridisch

Totaal lasten (4)

93

36

36

24

Totaal baten (8)

-

-

-

3

Saldo

-93

-36

-36

-21

0-4PO_ Overhead - p&o

Totaal lasten (4)

843

939

891

816

Totaal baten (8)

92

86

48

90

Saldo

-752

-853

-843

-726

Totaal Overhead

-8.603.596

-8.607.552

-9.489.893

-9.487.495