Overlopende activa

Overlopende activa

boekjaar

voorgaand boekjaar

te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

- transitoria; nog te ontvangen bedragen

2.003

1.927

- transitoria; vooruit betaalde bedragen

300

192

Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

2.302

2.119

Totaal overlopende activa

2.302

2.119

Het nog te ontvangen bedrag heeft voornamelijk betrekking op het nog in rekening te brengen variabele deel van de afvalstoffenheffing 2019 (€ 1.295.00), de compensatie kosten zwerfvuil (€ 28.000), de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 80.000), overdracht wegen Hummelo (€ 278.000) en de afrekening van persoonsgebonden budgetten via het SVB (€ 75.000).