iconKengetallen formatie

Met uw raad is afgesproken dat we een overzicht presenteren waarin de verhoudingen tussen vast en flexibel personeel te zien is. Het is een weergave van het aantal medewerkers in dienst op een bepaald moment. We willen toewerken naar inzicht in de formatie in fte. Vanaf 2020 zullen we daarover rapporteren.

Werkelijk 31-12-2017

Werkelijk 31-12-2018

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Vast dienstverband

268

273

274

274

Tijdelijk dienstverband

20

22

24

31

Totaal

288

295

298

305

De realisatie ten opzichte van de begroting laat een stijging zien van 7 medewerkers. Doordat het een weergave is van het aantal medewerkers (geen fte) die op een bepaald moment in dienst zijn en de vacatures niet zijn meegeteld, is het een totaalsom. De stijging valt onder andere te verklaren door 4 medewerkers die in dienst zijn gekomen naar aanleiding van de ontmanteling van Delta, die financieel gecompenseerd worden, en onder andere door versterking van de strategische capaciteit op de grotere opgaven van onze gemeente.