iconInleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in het financieringsbeleid van de gemeente waarbij we aandacht schenken aan de ontwikkelingen, het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de financieringsbehoefte, de rentelasten en de verdeling van deze lasten.