iconGrondexploitaties

Er zijn geen reguliere grondexploitaties meer.We verkopen alleen de nog beschikbare kavels. Om het verloop van deze verkoop te monitoren en boekhoudkundig te verantwoorden, is in 2017 de 'grondexploitatie voorraad kavels' geopend. In 2019 nam de voorraad kavels verder af.Er resteren nog enkele kavels op de volgende drie bedrijventerreinen.

 • Winkelskamp-Oost
  Bij Winkelskamp-Oost werken we met een uitgeefbaar terrein waarvoor we geen verkaveling maakten.Hiermee leveren we maatwerk aan de kopers. In 2019 verkochten we in totaal
  3.514 m2. Van de resterende 10.286 m2 verkochten we in 2020 1.216 m2en gaven we 7.086 m2 in optie uit. De verwachting is dat een deel hiervan ook in 2020 wordt geleverd.
 • Vinkenkamp Zelhem
  Op bedrijventerrein Vinkenkamp te Zelhem zijn nog 5 kavels (circa 11.100 m2) beschikbaar, in 2019 sloten we met verschillende geïnteresseerden wel opties maar verkochten we nog geen kavels.
 • Steenderdiek Steenderen
  Op bedrijventerrein Steenderdiek in Steenderen verkochten en leverden we in 2019 6.572 m2. De resterende oppervlakte van ca 3.086 m2 gaven we in optie uit. Er geen grond meer beschikbaar op dit bedrijventerrein.

Jongerenhuisvesting
Op de 5 locaties die gereserveerd zijn voor jongerenhuisvesting zijn in totaal 46 kavels beschikbaar. Het betreft in totaal 7.543 m2. We verwachten in 2020 alle koopovereenkomsten voor deze kavels te kunnen sluiten.

In 2019 is over de exploitaties een resultaat van € 117.000 verwerkt volgens de "Percentage of completion) methode. Voor de boekwaarde van de nog te verkopen kavels wordt verwezen naar de toelichting op de balans (In exploitatie genomen bouwgrondexploitatie).