iconInleiding

De gemeente Bronckhorst voert een faciliterend grondbeleid. Hierbij zetten wij al onze middelen in om een gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren, maar doen dat niet altijd door de grond voor de ontwikkeling te verwerven.

We houden zoveel mogelijk de regie, ook in situaties waarin de eigenaar van de grond (zoals een projectontwikkelaar) de locatie ontwikkelt. In veel gevallen ontkomt de gemeente niet aan samenwerking, omdat de betrokken eigenaar zelfrealisator is. In andere gevallen zoeken we bewust de samenwerking, zoals met woningstichtingen.