iconVisie

In de lijn van de faciliterende rol pakken we ontwikkelingen op die voor de markt niet uitvoerbaar zijn, maar waar wel een maatschappelijke behoefte aan is. Deze ontwikkelingen zijn meestal niet winstgevend. Waar mogelijk trekken wij op met maatschappelijke partners − zoals woningbouwcorporaties − om gewenste gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken.

Door de demografische ontwikkeling gaat onze aandacht voornamelijk uit naar binnenstedelijke herontwikkeling, waarbij we het verminderen van (leegstaande) opstallen nastreven.

In 2020 werken we aan de omgevingsvisie.De visie heeft invloed op het type grondbeleid dat de gemeente gaat voeren. Aansluitend hieraan starten wij met het actualiseren van ons grondbeleid. Thema's als Economische agenda en Omgevingsplannen nemen wij hierin mee.