iconKlimaatbegroting

De klimaatbegroting brengt in beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende klimaat. De klimaatbegroting is een instrument in ontwikkeling. Enkele gemeenten hebben ervaring met een dergelijke kwantitatieve sturingsmethodiek voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Op dit moment zijn nog niet alle noodzakelijke cijfers beschikbaar enmet name de cijfers over de gerealiseerde reductie niet.

Het komende jaar benutten we om tot een volledige set van verifieerbare cijfers te komen over de realisatie van klimaatdoelstellingen op basis van berekeningen per project. We maken hiervoor gebruik van de cijfers van het CBS en de landelijke klimaatmonitor databank. Door te kiezen voor de landelijke klimaatmonitor, kunnen we dit ook gebruiken voor de monitoring van resultaten in Bronckhorst en kunnen we vergelijkingen met andere gemeenten maken (benchmarking).
De thema’s die in aanmerking komen voor monitoring zijn gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie/bedrijven, eigen organisatie en productie duurzame energie.