iconInleiding

Naast de algemene uitkering zijn de lokale heffingen (belastingen, leges en rechten) belangrijke inkomstenbronnen van de gemeente. De lokale heffingen realiseren eigen middelen voor uitgaven binnen de gemeentelijke taken. Vooral de burgers brengen dit op.
Lokale heffingen onderscheiden we in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. Ongebonden lokale heffingen (belastingen) behoren tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat daar geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Gebonden heffingen (rechten en heffingen) rekenen we niet tot de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze rechten en heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. De besteding verbinden we aan een bepaalde taak. Herkenbaar voorbeeld hiervan is de afvalstoffenheffing.
De kosten van de gemeentelijke dienstverlening berekenen we door in de tarieven. Deze kosten (zoals overhead) beperken we zoveel mogelijk volgens een rechtvaardige verdeling. Hierdoor bereiken we een evenwichtige lastenverdeling.