iconKengetallen

Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:

Stand voorziening 31-12-2019

Besteed jaarbudget

Gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

2.298

1.229

1.004

n.v.t

Wegen

n.v.t.

4.166

n.v.t

n.v.t

Speelplaatsen

n.v.t.

74

n.v.t

n.v.t

Openbaar groen

n.v.t.

3.344

n.v.t

n.v.t

560

Riolering

-

3.302

1.049

n.v.t

Afval

-

3.014

n.v.t

n.v.t

Begraafplaatsen

n.v.t.

432

n.v.t

n.v.t

Materieel

n.v.t.

716

n.v.t

n.v.t

Totalen

2.298

16.276

2.052

-

560