iconOnderhoud afval

Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern ondergrondse containers.

Stand van zaken onderhoud

Nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen vinden plaats op basis van de planning in het Grondstoffenplan 2017-2020. De kapitaallasten daarvan dekken wij uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

  • Overeenkomstig het Grondstoffenplan hebben wij in 2019 het milieuparkje in Voor Drempt verplaatst en uitgebreid met ondergrondse containers voor luiers en restafval
  • Wij hebben de uitbreiding van ondergrondse restafvalcontainers in de wijken ten behoeve van het omgekeerd inzamelen in 2019 nagenoeg afgerond
  • Overeenkomstig de vervangingsplanning hebben wij op een aantal milieuparken de ondergrondse glascontainers vervangen.

Financiën

De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.