iconOnderhoud begraafplaatsen

Het onderhoud van de 5 begraafplaatsen is volgens het Beheerplan begraafplaatsen Bronckhorst 2007 uitgevoerd. Voor het onderhoud zetten wij het Maatjesteam van de cluster Buiten in.

Relevante ontwikkelingen

  • Continu zoeken we naar mogelijkheden voor duurzaam kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen. Hiervoor zijn communicatie-acties uitgevoerd voor betere bekendheid en participatieve onderhoudsvormen.
  • Door de lange periode van droogte is er schade ontstaan aan beplantingen op de begraafplaatsen. Vervanging van deze beplantingen hebben wij binnen het reguliere budget uitgevoerd.
Aantal begravingen

Plaats

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

Hengelo

39

23

33

41

33

31

25

23

248

Steenderen

10

14

15

9

15

11

9

17

100

Vorden

42

46

28

34

31

39

40

26

286

Wichmond

4

8

5

2

2

2

4

4

31

Zelhem

31

46

36

41

37

46

41

29

307

Totaal

126

137

117

127

118

129

119

99

972

Aantal asbestemmingen

Plaats

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

Hengelo

4

3

4

4

5

4

6

6

36

Steenderen

-

1

2

1

2

1

2

-

9

Vorden

10

7

7

6

7

6

8

16

67

Wichmond

1

-

1

1

1

2

-

-

6

Zelhem

16

12

9

14

8

9

11

19

98

Totaal

31

23

23

26

23

22

27

41

216

Voor zowel begravingen als asbestemmingen is er de komende jaren voldoende capaciteit.

Financiën

Het onderhoud is binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.