iconOnderhoud gebouwen

De gemeentelijke gebouwen zijn als volgt onderverdeeld:

 • Brandweergarages (deelprogramma 2B)
 • Woningen (deelprogramma 2A)
 • Bibliotheken, gymzalen, sporthallen en overige gebouwen (deelprogramma 2B)
 • Peuterspeelzalen (deelprogramma 2B)
 • Begraafplaatsopstallen (deelprogramma 2B)
 • Gemeentehuis (Overhead) en gemeentewerven (deelprogramma 2B)
 • Vrijgekomen accommodaties, met name voormalige schoolgebouwen (verschillend)

Stand van zaken onderhoud

Het onderhoud hebben we volgens planning uitgevoerd en uit de egalisatievoorziening onderhoud gebouwen bekostigd. De 38 gebouwen verkeren in een redelijke tot goede staat.

Relevante ontwikkelingen

 • Juni 2019 heeft het college besloten om de dotaties overeenkomstig de nieuwe planning aan te passen en om € 650.000 van de voorziening onderhoud vrij te laten vallen naar de algemene reserve. Deze vrijval was mogelijk omdat er aan een aantal gebouwen, die naar verwachting op korte of middellange termijn gesloopt of verkocht worden, de afgelopen jaren zeer beperkt onderhoud is gepleegd.
 • Het college heeft in november besloten om de gymzalen Keijenborg, Halle en Zelhem uiterlijk 1 januari 2024 te sluiten.
 • Wij zijn in 2019 begonnen met de voorbereiding van de verduurzaming van de 4 gemeentelijke sporthallen.
 • De verkoopprocedure voor de verkoop van de voormalige school De Mammoet in Velswijk is eind 2019 opgestart.

Financiën

Naar aanleiding van het besluit om de gymzalen in Keijenborg, Halle en Zelhem uiterlijk 2024 te sluiten is het onderhoud voor deze panden tot het minimum aangepast.
Het overige onderhoud is binnen de kostenraming uitgevoerd.