iconOnderhoud groen

  • Het Groenstructuurplan is ons kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen onderhouden we op drie verschillende kwaliteitsniveaus: accent, efficiënt en natuurlijk
  • Het bomenbeleidsplan geeft ons richtlijnen voor het behoud, het beheer en het omvormen van het huidige bomenbestand.

Stand van zaken onderhoud

Het onderhoud aan het groen voeren we uit binnen de gestelde kaders van het Groenstructuurplan, voor twee derde deel door de eigen dienst en de rest door een marktpartij. De gemeente zet hierbij net als de marktpartij mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Relevante ontwikkelingen

  • Achterstallige bomensnoei is in 2019 afgerond
  • Diverse projecten uit het Herstelplan bomen zijn voorbereid. Voor dunning hebben wij de plannen heroverwogen en waar nodig aangepast. Hierbij zijn de vastgestelde kaders van het biodoversiteit-plan meegenomen. De projectenworden in 2020 uitgevoerd
  • De herinrichting van de kern Voor-Drempt is in 2019 afgerond. Daarbij zijn veel plantvakken en Park de Braamberg gerenoveerd. Vereniging Bomenbelang heeft een boom gesponsord voor in het park. Het park is in 2019 feestelijk geopend door de omwonenden en andere inwoners van Voor-Drempt.

Financiën

De werkzaamheden zijn binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.