iconOnderhoud materieel 

Voor de vervanging van materieel maken we gebruik van een vervangingsplanning en het daaraan gekoppelde investeringsschema.

Stand van zaken

Het onderhoud aan het materieel hebben we volgens planning uitgevoerd, zodat het materieel in een goede staat is gebleven.

Relevante ontwikkelingen

  • Vervanging van de smalspoor tractor is afgerond in 2019. Deze wordt april 2020 geleverd.
  • Er zijn twee vrachtwagens vervangen
  • Een graaf-laadcombinaties is vervangen
  • Een getrokken strooier is vervangen
  • Een voertuig voor de plantsoen is vervangen
  • Het voertuig van de stratenmakers is vervangen

Financiën

Het onderhoud en de vervangingen zijn binnen de budgetten gerealiseerd.