iconOnderhoud riool

We werken volgens het Watertakenplan Olburgen (WTPO) en de Verordening Rioolheffing Bronckhorst.

Stand van zaken onderhoud

De onderhoudstoestand van de riolering is in lijn met de vervangingsverwachtingen waarmee in het kostendekkingsplan rekening is gehouden.

Relevante ontwikkelingen

  • Bij de vaststelling van het WTPO in januari 2018 heeft de raad besloten dat 30% van alle aangesloten verharding afgekoppeld moet zijn vóór 2050. Daarbij is er een subsidieregeling voor bewoners en bedrijven ingesteld. De bewoners hebben dit voortvarend opgepakt. Er zijn in 2019 voor ruim 2 hectare aan aanvragen ingediend.
  • Onze werkzaamheden waren gericht op het afkoppelen van hemelwater van de riolering in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte en de geplande renovatie van gemalen en de (druk)riolering.
  • Er is een plan opgesteld voor de aanpak van de risico’s voor de volksgezondheid en de aantasting van betonnen riolering door H2S-gas (waterstofsulfide) vanuit de drukriolering. In 2019 is dit plan van aanpak grotendeels uitgevoerd om de risico's en verdere aantasting te voorkomen. In het voorjaar van 2020 volgt het resterende deel.

Financiën

De geplande werkzaamheden zijn binnen de budgetten uitgevoerd.