iconOnderhoud speelplaatsen

Het speelruimteplan Bronckhorst maakt op basis van demografische ontwikkelingen keuzes voor het verminderen van het aantal speelplekken en speeltoestellen. Uitgangspunt hierbij is passende, goed verdeelde en aantrekkelijke speelruimte voor de Bronckhorster jeugd.

Stand van zaken onderhoud

Vrijkomende speeltoestellen van goede kwaliteit gebruiken we om speeltoestellen op andere (blijvende) speelplekken te vervangen. Voor de komende jaren verwachten wij dat de speelplek Park de Bleijke extra aandacht vraagt. De natuurlijke speelobjecten van hout vertonen de eerste verschijnselen van afbraak/rotting. Hiervoor stellen wij een vervangingsplanning op.

Relevante ontwikkelingen

  • Door de hele gemeente heen zijn speeltoestellen onderhouden en gerepareerd, zodat ze aan de veiligheidseisen blijven voldoen.
  • In Vorden en Voor-Drempt zijn in overleg met de omwonenden en kinderen speelplekken opgeknapt en verbeterd.
  • In Hengelo hebben we het afgelopen jaar het speelruimteplan uitgevoerd en afgerond. Een aantal speeltuinen zijn verwijderd. Deze speeltuinen hebben wij ingericht als natuurlijke speelplek. Alle overige speeltuinen zijn door ons opgeknapt en verbeterd. Dit hebben we gedaan in overleg met de buurt.
  • In Cool nature Park de Bleijke hebben wij het watergedeelte vrijgemaakt van overtollig riet om de speelwaarde te behouden.

Financiën

Het budget was voldoende voor uitvoering van het speelruimteplan en het beheer en onderhoud van de speeltoestellen.