Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen die de gemeente daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Die weerstandscapaciteit bestaat uit een structureel deel (jaarlijks opnieuw beschikbaar) en een incidenteel deel (éénmalig beschikbaar).

Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit

Structureel

Incidenteel

Totaal

Aanwendbaar deel algemene reserve

11.500

11.500

berekening

Norm artikel 12 gemeente (Algemene uitkering)

11.020

OZB opbrengst

7.552

Onbenutte belastingcapaciteit

3.468

3.468

3.468

Post onvoorzien

128

128

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

3.596

11.500

15.096