iconRelatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Op basis van de hiervoor genoemde risico's is de risicosimulatie uitgevoerd. Dat doen we omdat we niet het totale risicobedrag (€ 18,9 mln) hoeven te reserveren. Niet alle risico's vinden plaats, ook niet in de vooraf beoordeelde mate. Uit de risicosimulatie blijkt dat we een weerstandscapaciteit nodig hebben van ruim € 5,1 mln. Dit kunnen we met 90% zekerheid zeggen. Ten opzichte van de laatste inventarisatie is deze gevraagde capaciteit toegenomen.

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet een relatie worden gelegd tussen de financieel beoordeelde risico's (dit is het benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen weer.

We drukken het weerstandsvermogen uit in een ratio. We hanteren als ondergrens een ratio van 1,2 (voldoende). De ratio weerstandsvermogen komt voor deze jaarrekening uit op 2,94. Deze ratio is lager dan de laatst berekende ratio van 3,57 (begroting 2020) maar blijft desondanks 'uitstekend'.

Imagorisico's hebben geen invloed op de berekende benodigde weerstandscapaciteit.