iconDeelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw / Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Dhr. J.H. van Cranenburgh

Maatschappelijke doelen

 • Jeugdigen groeien gezond op in een veilige, vertrouwde omgeving en kunnen zich maximaal ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfredzame mensen.
 • Mensen zitten fysiek en mentaal goed in hun vel, ze hebben veerkracht en voelen zich goed.
 • Mensen wonen zelfstandig in een veilige en toegankelijke omgeving, indien nodig met ondersteuning.
 • Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp en hebben een sociaal netwerk dat zich kenmerkt door wederkerigheid.
 • Mensen participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving.

Wat deden we in 2019 om de maatschappelijke doelen te bereiken?


 Beleidskader sociaal domein

 • Beleidskader sociaal domein
  We stelden een nieuw beleidskader op. Hier betrokken we stakeholders bij zoals inwoners, maatschappelijke organisaties, de participatieraad en de raadswerkgroep. Daarnaast vormden verschillende onderzoeken de basis voor het beleidskader:
  • Regionale evaluatie van de sociale teams bij de gemeenten in de samenwerking Sociaal domein Achterhoek.
  • Evaluatie lokale sociale teams.
  • Analyse van de stijging van de kosten voor jeugdhulp.
  • Een analyse van de toekomstige vraag via eigen data-analyse en vergelijking met landelijke gegevens.
  • Prioriteiten van de samenleving voor het Sociaal domein via Bronckhorst Spreekt.
   De toelichting op de onderzoeken is te vinden in deelprogramma 1C.
    
  Het beleidskader bestaat uit de volgende kaders, die we uitwerkten in uitvoeringsprogramma's:
  Kader 1: Gezonde en weerbare jeugd
  Kader 2: Vitaal oud worden
  Kader 3: Bronckhorst inclusief
  Kader 4: Zo doen we dat; samenredzaamheid
  Kader 5: Iedereen een stevige basis
  Kader 6: De Transformatieopgave (voorheen ombuigingsplan)

Ombuigingsplan

 • Ombuigingsplan
  Het ombuigingsplan werkten we uit als Kader 6: De Transformatieopgave. Voor de transformatieopgave staat de benodigde inhoudelijke doorontwikkeling en financiële opgave van het Sociaal domein centraal. Dit heeft betrekking op heel programma 1.

Landelijke indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Gelderland 2018

Kinderen in uitkeringsgezin (% tot 18 jarigen)

CBS 2018

3%

3%

3%

5%

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

CBS 2018

1%

1%

2%

2%

Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

CBS 2017

0%

0%

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar)

Halt 2018

33

64

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020

Indicator

Bron

Realisatie 1e hj 2018

Realisatie 2e hj 2018

Realisatie 1e hj 2019

Gelderland 1e hj 2019

Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

15,2

14,8

14,1

32,6

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

CBS 2018

25,2

geen data

geen data

geen data

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2019

1,0%

1,0%

1,2%

1,1%

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

CBS 2019

geen data

geen data

0,2%

0,3%

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2019

9,5%

9,4%

8,9%

9,9%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

53

52

54

57

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020