icon Deelprogramma 1B TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Dhr. J.H. van Cranenburgh

Aan het begin van Programma 1 Zorg en ondersteuning, in het onderdeel Algemeen, meldden we dat we binnen dit deelprogramma geen inhoudelijke resultaten opnemen. De financiële resultaten namen we nog wel als programma 1B in de taakveldenrekening 2019 op. De wijzigingen als gevolg van het nieuwe 'Beleidskader sociaal domein 2019-2022' voerden we met de eerste begrotingswijziging 2020 door.