iconAlgemeen

In programma 2 richten wij ons op de transitie "Kwaliteit van de leefomgeving" en geven we invulling aan de speerpunten Wonen, Landbouw en Landschap, en Natuur en Biodiversiteit.

Het programma bestaat uit twee deelprogramma's:

2A Passend wonen: centraal hierin staat het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen.

2B Aantrekkelijke leefomgeving: hierin is aandacht voor de omgevingswet, veiligheid en handhaving, fysieke leefomgeving en biodiversiteit, onderwijs en bereikbaarheid.