iconAlgemeen

In programma 3 geven wij invulling aan de transitie Duurzaamheid vanuit realisme en de speerpunten Economie, Ondernemerschap en Toerisme. Belangrijke kaders hierbij zijn het Grondstoffenplan 2017 - 2020 (2016) en de Regionale uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek (2017).

Het programma bestaat uit twee deelprogramma's:

3A Economie: wij stimuleren het maatschappelijk en innovatief ondernemen.

We vinden het belangrijk dat het in Bronckhorst goed ondernemen is. Daarom werkten we aan een stevig contact met ondernemers. Hiertoe bezochten we ook geregeld bedrijven.
Samen met ondernemers en bedrijvenkringen voerden we de gezamenlijk opgestelde Economische Agenda uit. Ondernemers kregen hun eigen accountmanager (contactpersoon vanuit de gemeente). Deze accountmanagers helpen ondernemers met vragen over o.a. uitbreidingsmogelijkheden, nieuwvestiging, vergunningprocessen en mogelijkheden voor starters.

3B Duurzaamheid: hierin zijn de aandachtspunten energieneutraal, klimaat en het milieu.

We willen in 2030 energieneutraal zijn. Hier werken we samen aan met inwoners, verenigingen en ondernemers. Om dit proces te stimuleren, vervingen we bijvoorbeeld al onze openbare verlichting door slimme LED verlichting. Energiecoaches bezochten inwoners om hen voor te lichten over energiebesparing in huis zonder dure maatregelen. Verschillende inwoners klopten aan bij het Agem energieloket (voorheen VerduurSaam energieloket) voor advies.
Met veel inbreng van inwoners als het gaat om duurzame energieopwekking en -besparing, duurzaam ondernemen, aardgasvrij wonen etc.,stelden we een routekaart naar 2030 op.