iconWat heeft het gekost

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

3A Economie

Totaal lasten

1.134

1.055

1.524

1.056

Totaal baten

716

14

164

421

Totaal

-418

-1.041

-1.360

-634

3B Duurzaamheid

Totaal lasten

4.087

3.879

4.648

4.524

Totaal baten

3.343

3.669

3.159

3.037

Totaal

-744

-210

-1.490

-1.487

Saldo

-1.163

-1.251

-2.849

-2.122

Financiële afwijkingen

V_3B DUURZAAMHEID

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

7-3_ Afval

88

V

7-4_ Milieubeheer

-86

N

Totaal 3B

2

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2018

Besteed in 2019

Restant krediet

Ondergrondse containers

2018

300

60

240

-

Ondergrondse containers

2019

115

-

27

88

Investeringen Programma 3

415

60

267