iconAlgemeen

Programma 4 gaat over de transitie van de Dienstbare Overheid en het speerpunt regionale samenwerking. We werkten verder aan de doorontwikkeling van de gebiedsambtenaren en ondersteunden de ondernemers door de inzet van accountmanagers. In deRegio Achterhoek is binnen de nieuwe structuur gewerkt aan invulling van de Regiodeal met concrete projecten en is de regionale woonvisie vastgesteld.

Het programma betreft één deelprogramma (4A Besturen) waarin de accenten verder uitgewerkt worden.