Economische promotie (3.4)

Programma: Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten van de gemeente: promotionele activiteiten, gericht op het behouden en versterken van bestaande bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werknemers; aantrekken van overige maatschappelijke organisaties op het gebied van cultuur en toerisme ter versterking van het toeristische profiel van de gemeente; investeren in (boven)lokale, regionale en landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; promotie toerisme; beurzen en jaarmarkten; toeristenbelasting.

Wat heeft het gekost?

3-4_ Economische promotie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

308

268

428

412

16

V

Totaal baten (8)

8

14

14

8

-6

N

Saldo

-300

-254

-414

-404

10

V

Specificatie lasten en baten